Telefon:​ 70 22 97 70

Webbase

Vælg land​  

Certificering af svejser - Svejsecertifikater

Certificering af svejser

Baggrund for et certifikat

Svejserens faglige kvalifikationer er af afgørende betydning for svejsearbejdets kvalitet. For at kunne udføre kvalitetsarbejde skal svejseren have certifikat til plade- eller rørsvejsning:


I et eller flere af materialerne:

 • Stål, rustfrit stål
 • Aluminium
 • ​Kobber
 • Nikkel
 • Titan

og med en eller flere af metoderne:

 • 111 Svejsning med beklædte elektroder
 • ​131 MIG-svejsning
 • 135, 136, 138 MAG-svejsning
 • 141, 142, 143, 145 TIG- svejsning
 • 311 Gassvejsning
 • M.fl.

Når svejseren har de fornødne kvalifikationer, kan han indstilles til en certificering af svejser, der afsluttes med udstedelse af et certifikat.

Certificeringen af svejserens praktiske færdigheder og teoretiske viden foretages af Kiwa Inspecta, som af DANAK er akkrediteret som certificeringsorgan til godkendelse af svejsere i henhold til ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 og ISO 14732.

Alle eksaminatorer og censorere er godkendte af Kiwa Inspecta A/S, og er uddannet IWS, IWI, IWT, IWE eller tilsvarene. Eksaminator er ham der overværer prøvningen, censor er ham der kontrollerer, godkender og udsteder certifikatet.

Kiwa Inspectas procedure sikrer en retfærdig, upartisk og uvildig behandling af alle ansøgere.

Før certificeringen

I de tilfælde, hvor svejserens færdigheder findes tilfredsstillende, kan han/hun straks gå videre til certificeringen.

I andre tilfælde skal svejseren gennemgå en undervisning og træning, der kan kvalificere svejseren til prøven. Kvalificeringen kan foregå på virksomheden, tekniske skoler, AMU centre eller lignende.

Tilmelding til certificering af svejser

Følgende skal aftales med virksomheden og svejseren før certificering af svejser påbegyndes:

 • Standard for certificeringen ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 ell ISO 14732
 • Sprog ved certificeringen
 • Nationalitet
 • Dato for certificeringen
 • Sted for certificeringen
 • Antal personer til certificering, navn, adresse og fødselsdag
 • Svejseproces
 • ​Grundmateriale (ved evt. tvivl med dokumentation) samt tilsatsmateriale
 • Prøveemnet
 • Svejsestilling
 • ​pWPS ell. WPS
 • Jobkundskab hvis ønskeligt

Svejseren skal underskrive en fortrolighedserklæring:

Som Kiwa Inspecta A/S certificeret svejser vil jeg:

 • Overholde standardens regler for anvendelse af certifikat og kun henvise til certificering inden for certifikatets gyldighedsområde.
 • ​Ikke offentliggøre fortrolige certificeringsoplysninger.
 • Ikke anvende certifikatet på en måde, der bringer Kiwa Inspecta A/S i miskredit, eller på en måde, som Kiwa Inspecta A/S tolker forkert.
 • Være indforstået med at jeg ikke længere er Kiwa Inspecta A/S certificeret, når et certifikat er suspenderet eller inddraget, ligesom jeg accepterer at tilbagesende ugyldige certifikater på anmodning fra Kiwa Inspecta A/S.
 • ​Ved overtrædelse af ovenstående suspenderes
  certifikatet, og ved gentagelse inddrages certifikatet.

Certificeringen

Prøveaflæggelsen kan foregå på virksomhedens værksted, montageplads, en teknisk skole eller AMU center. Prøveaflæggelsen vil være overvåget af en eksaminator fra Kiwa Inspecta og kan indeholde følgende aktiviteter.

Ansøgere til certificering af svejser tilbydes mulighed for at anmode om at der tages hensyn til særlige behov, feks. at læse- og stavesvage kan tilbydes hjælp til at udfylde blanketter, jobkundskab, teorispørgsmål og lign.

De færdigheder svejseren certificeres i, er:

 • ​Praktisk svejsning
 • ​Kendskab til WPS der ligger til grund for certificeringen, denne kan evt. leveres af Kiwa Inspecta
 • ​Evt jobkundskab
 • ​Når svejseprøven er udført, underkastes denne VT, NDT evt. DT prøvning i henhold til standard krav beskrevet i ISO 9606, eksaminator kan stoppe certificeringen såfremt svejseprøven ikke opfylder kravene til visuel test eller betingelserne til at udføre svejseprøven ikke er tilstede eller svejseren ikke er kvalificeret til prøveaflæggelse.
 • ​Certificering af svejser til svejseoperatør udføres i henhold til ISO 14732

Udstedelse af certifikat

Hvis svejseprøven bliver godkendt og den eventuelle teoriprøve bestås, udstedes et akkrediteret certifikat af Kiwa Inspecta i henhold til ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 eller ISO 14732

Klage

Såfremt svejseren eller virksomheden er utilfreds med Inspectas afgørelse, ydelse eller håndtering af certificerings processen kan der fremsendes en skriftelig klage til Inspecta Denmark A/S.​

Ring til os på telefon 70 22 97 70 eller send os en mail på: dk.info@kiwa.com for at høre mere om certificering af svejser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 70 22 97 70
E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889

INSPECTA DENMARK A/S
Vadgårdsvej 25
6830 Nørre Nebel
CVR: 29311889