Telefon:​ 70 22 97 70

Webbase

Vælg land​  

Non Destructive Testing (NDT) og visuel kontrol

Inspecta brochure NDT

Non Destructive Testing (NDT), er en undersøgelse, der kræves når der skal udføres en kontrol af svejsninger - følgende krav skal gøres i henhold til fremstillingsnormen.

NDT er en forkortelse af Non Destructive Testing

Uanset krav skal der normalt udføres en visuel bedømmelse af svejsningen. Denne kontrol kan udføres efter DS/EN ISO 5817, som i hovedtræk går ud på:

Den dårligste enkelte karakterer, er altid hovedkarakteren for hele summen.

Standarden inddeles i 3 kvalitetsniveauer, som hver har et niveausymbol:

  • Niveausymbol D som svarer til kvalitetsniveau Moderat
  • Niveausymbol C som svarer til kvalitetsniveau Mellemliggende
  • Niveausymbol B som svarer til kvalitetsniveau Skærpet

De 3 kvalitetsniveauer har til formål at dække størstedelen af svejsefejl.

Korte og lange fejl ved NDT:

Korte fejl er en eller flere fejl med en samlet længde, der ikke er større end 25 mm udtaget af vilkårlige 100 mm af en svejsning eller maksimalt 25 % af en svejselængde for en svejsning kortere end 100 mm.

Lange fejl er en eller flere fejl med en samlet længde større end 25 mm udtaget af vilkårlige 100 mm af en svejsning eller minimum 25 % af en svejselængde for en svejsning kortere end 100 mm.

Non Destructive Testing (NDT) af svejsesømme kan forlanges udført som akkrediteret prøvning.

Radiografi, Videoendoskopi & Visuel kontrol til Industri

Vi udfører visuel kontrol af svejsninger. Vores kvalitetskontrol tager udgangspunkt i kundens krav, fra visuel kontrol til radiografi og videoendoskopi. 

Inspecta foretager inspektioner, certificeringer og teknisk vejledning m.m. og er den førende virksomhed inden for branchen i hele Norden.

Grundlag for NDT

Hvor der på grund af materialevalg, godstykkelser eller svejsemetode kan opstå risiko for forsinket revnedannelse (hydrogenrevner) skal NDT-undersøgelser først foretages 24-48 timer efter svejsningens færdiggørelse.

Omfang og undersøgelsesmetode for NDT fremgår af den godkendte konstruktionstegning og/eller svejseprocedure m.m.

Metoder ved Non Destructive Testing

De mest anvendte metoder er:

Har du flere spørgsmål omkring non destructive testing, så er du altid velkommen til at kontakte os - Klik her.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 70 22 97 70
E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889

INSPECTA DENMARK A/S
Vadgårdsvej 25
6830 Nørre Nebel
CVR: 29311889