Telefon:​ 70 22 97 70

Webbase

Vælg land​  

Klage og indsigelser vejledning

Klager og indsigelser over Inspecta

Har du klage eller indsigelse kan du ringe til Inspeca på +45 70229790. En medarbejder fra Inspecta notere klagen på indberetningsformularen eller du er velkommen til at sende en skriftlig klage eller indsigelse til vores adresse: Inspecta Denmark A/S, Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel.

Klagen videregives til Teknisk leder som behandler klagen efterfølgende:

Klagen behandles så hurtig som muligt, dog inden for 4 uger fra modtagelse af klagen eller indsigelsen.

Du som kunden få en skriftlig bekræftelse på modtagelse af klagen og besked om svarfrist.

Når klagen eller indsigelsen er behandlet får du som kunden en skriftlig besked fra Inspecta om Inspecta giver dig/kunden medhold eller Inspecta afviser klagen.​

Ankesager KLS systemer

Når Inspecta modtager en klage bekræftes dette over for klageren, og det undersøges først om den omhandler certificeringsaktiviteter Inspecta er ansvarlig for. Er dette tilfældet behandles anken. Hvis anken omhandler godkendelses- eller overvågningsprocessen, udstedelse eller inddragelse af godkendelsesbevis, vil sagen blive overdraget til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. Sikkerhedsstyrelsen er ankeinstans.

Inspecta indsamler og verificerer alle relevante oplysninger til validering af anken. Dette gøres af personale der ikke har været involveret i emnet for anken. Ankeren holdes orienteret om ankens fremskridt og resultat. Herefter får ankeren formel besked om klagens resultat. Sammen med sikkerhedsstyrelsen, kunden /ankeren afgøres anken.

Det afgøres om løsningen, eller dele deraf, skal offentliggøres.​

Kontaktoplysninger

Tlf.: 70 22 97 70
E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889

INSPECTA DENMARK A/S
Vadgårdsvej 25
6830 Nørre Nebel
CVR: 29311889