Erklæring om uafhængighed

Erklæring om uafhængighed, interessekonflikt eller objektivitet

Kiwa Inspectas ansatte, der deltager i certificering, må på intet tidspunkt have med konstruktion, fremstilling, installation samt anvendelse af de produkter og service, af de virksomheder Inspecta foretager certificering af.

For at sikre, at Kiwa Inspecta ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression er Inspecta økonomisk uafhængig af de inspicerede /certificerede virksomheder. Dette opfyldes ved, at Kiwa Inspecta spreder sit arbejdsområde og påtager arbejdsopgaver for både store, mellemstore og små virksomheder. Kiwa Inspectas markedsføringspolitik retter sig mod såvel små som store opgaver. Kiwa Inspecta påtager sig opgaver indenfor trykbærende udstyr, elevator samt transportable beholdere. Overholdelsen af økonomisk uafhængig overvåges.

Kiwa Inspecta har ikke og må ikke have bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere i ledelsesfunktioner der har økonomiske interesser eller interessekonflikt i den virksomhed, hvor Kiwa Inspecta udfører en opgave, og derved kan påvirke inspektionsopgaverne på den pågældende virksomhed. Dette vurderes af den tekniske leder i samråd med den ansatte, hver gang der kommer nye opgaver eller nye virksomheder til Kiwa Inspecta. Vurderes dette som et problem vil Kiwa Inspecta ikke tildele opgaven til medarbejderen og notatet vedlægges i eller skrives til den ansattes kvalifikationskrav jfr. procedure 6. Vurderingen gøres hver gang en af Kiwa Inspectas ansatte skal have opgaver. Ligeledes vurderer den tekniske leder/tekniske ledelse sammen med Inspectas, den ansattes medarbejderes habilitet når den ansatte får tildelt en opgave/virksomhed.

Kan opgaverne påvirke Kiwa Inspecta eller den ansattes habil, vil Kiwa Inspecta finde en anden til opgaven eller afvise at påtage sig opgaven.​

Ansatte i Kiwa Inspecta med trykbærende udstyr og elevatorer har ikke og må ikke have privatøkonomiske interesser, på de områder, hvor man indtager en kontrolfunktion.

Alle ansatte i Kiwa Inspectas tilsyn med trykbærende udstyr og elevatorer må kun deltage i vejledninger, der tjener til orientering af erhvervsliv om regler og standarder samt overholdelse heraf.

For sikring af Auditorer og kontrolpersonalet objektivitet aflønnes de på timeløn eller månedsløn. Deres aflønning er ikke eller må ikke være afhængig af, hvor mange kontroller de udfører, eller af kontrollens resultater. Inspecta sikrer sig, at vores medarbejdere og specialister ikke har ydet vejledning/arbejdet for vores kunder indenfor de sidste 2 år.

Alle certificeringsopgaver udføres i overensstemmelse med DS/EN 17021:Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer

Alle inspektionsopgaver udføres i overensstemmelse med DS/EN 17020: ”Generelle kriterier for forskellige typer organer, der foretager inspektion”. Kiwa Inspectas tilsyn opfylder de uafhængighedskriterier, der gælder for inspektionsorganer af type A.

For yderligere information kontakt:

Kiwa Inspecta  A/S

Dato:6-8.2013/27-3-2015​

Se mere her​

Kontakt os

Ring til os på 70 22 97 70 eller udfyld nedenstående formular.​

Navn *
 
Virksomhed *
 
Telefon *
 
E-mail *
 
Besked *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889