PCB-undersøgelse

Kiwa Bygningsanalyse tilbyder PCB-undersøgelse, -registrering og -kortlægning i alle typer bygninger. Opstår der mistanke om PCB i bygninger, identificerer og omfangsbestemmer vi PCB-holdige bygningsmaterialer. Vi udtager materialeprøver til analyse af PCB og foretager luftmålinger til analyse af indeklimaets indhold af PCB.

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

PCB er en form for gift, som, vi sørger for, ikke er i eksempelvis dit drikkevand. Vi yder rådgivning om PCB i bygninger og udarbejder forslag til udbedring i forbindelse med renovering, ombygning og nedrivning.

Vi foretager en grundig PCB-undersøgelse

En PCB-undersøgelse udføres oftest som en screening i op til fire etaper bestående af en forundersøgelse, prøveudtagning, PCB-analyse og slutrapport. Vi er altid meget grundige i vores arbejde, hvor vi effektivt undersøger det pågældende område for gift. Vi er imødekommende over for lige netop dine behov, uanset hvad disse måtte være.

Vores undersøgelse baseres på gældende arbejdsmiljøregler på området, således at medarbejdere, brugere og miljø sikres bedst muligt. Derudover tager vi udgangspunkt i gældende grænseværdier for Miljøstyrelsen og de stedlige myndigheder. Prøverne analyseres altid på et akkrediteret laboratorium.

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889