Trykluftbeholdere - periodisk inspektion af trykbeholdere

Kiwa Inspecta A/S udfører inspektion af trykluftbeholdere ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Kiwa Inspecta A/S' medarbejdere har stor erfaring inden for inspektion af kedler, trykluftbeholdere, rørsystemer og elevatorer med videre. Vi servicerer kunder fra hele Danmark.

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

I design og fremstilling af trykbærende udstyr skal europæiske direktiver være opfyldt. Til kontrol af trykbærende udstyr i drift er der en række nationale kontrolkrav, der skal følges.

Kiwa Inspecta A/S er et bemyndiget organ for tredjeparts inspektion i overensstemmelse med direktivet om trykbærende udstyr og akkrediteret til prøvning i overensstemmelse med gældende regler.

Øg sikkerheden med en inspektion

Vores undersøgelser giver et væld af oplysninger, der kan bruges til at øge sikkerheden og forlænge levetiden af dit udstyr. Oplysningerne kan også bruges til at forbedre vedligeholdelsessystemer og udsende tidlige advarsler mod fremtidige problemer.

Ved at tage de nødvendige reparationer og investeringer på det rigtige tidspunkt, kan du undgå unødvendige omkostninger og nedetid på jeres trykbeholder.

Vi inspicerer alle former for trykbærende udstyr; fra en sikkerhedsanordning til en stor trykbeholder, kedel og rørsystem. Vores inspektører ved, hvad man skal kigge efter.

Vi udfører arbejdet med høj integritet, den rette viden og erfaring. Vi vil hjælpe dig med at arbejde for at opnå større personlig sikkerhed og operationel tilgængelighed.

Kiwa Inspecta hjælper dig med inspektion af udstyr, der er omfattet af nationale bestemmelser

Fluida grupper - Trykluftbeholdere

​Fluida opdeles i gruppe 1 og 2.

Gruppe 1 dækker farlige fluida omfattende eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige samt brandnærende.

Eksempel:

Trykluftbeholder med 101 liter og beregningstryk på 10 bar.

Mediet udgør et damptryk (Ikke farlige media) P (tryk) x V (volumen) = 1001. Diagram 2 benyttes da beholderen indeholder atmosfærisk luft = fluida 2, Kategori IV = kontrolklasse B.

Der forekommer i bekendtgørelse 100 undtagelser, som f.eks. Bilag 1 stk. 2.2 at trykluftbeholdere, trykekspansionsbeholdere i varmtvandsanlæg og hydroforer henføres til kontrolklasse B, hvis produkttallet overstiger 3000 (P x V).

Denne trykbeholder skal underkastes periodiske undersøgelser.

Godkendelser

Kiwa Inspecta A/S er Danak akkrediteret efter ISO 17020. Kiwa Inspecta A/S er udpeget som Notified body/inspektionsorgan på følgende områder:

 • ​Godkendelse i henhold til PED 2014/68/EU
 • ​Konstruktionsgodkendelse og fremstillingsverifikation af trykbærende udstyr
 • ​Bekendtgørelse nr. 190 2015 om indretning af trykbærende udstyr.
 • ​Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende udstyr nr. 99 og nr. 100.
 • ​TPED (Transportabelt trykbærende udstyr)​

Guide til at hjælpe virksomheder

Guiden er lavet for at hjælpe virksomheder som har trykbærende udstyr til at forstå bekendtgørelse nr. 100. Således at klassificering og krav bliver mere overskueligt for virksomheden.

Bekendtgørelsen er gældende for trykbærende udstyr, der er udsat for et tilladt maksimaltryk PS større end 0,5 bar. Eller væsker, hvis damptryk overstiger 0,5 bar ved en given temperatur.

Bemærk at det er et krav i hele EU at trykbærende udstyr undergår periodisk kontrol efter denne bekendtgørelse.

Kiwa Inspecta A/S er godkendt som Notified Body nummer 1727 og må derfor godkende anlæg i hele Europa.

EU har svaret på cirka 400 spørgsmål inden for PED, disse kaldes guidelines. Disse guidelines ligger på EU`s webside og de mest væsentlige af disse guidelines er indarbejdet i Inspecta´s guideline.

Er der uoverensstemmelser mellem denne guideline og direktivet, er det direktivet der er gældende.

Definitioner i forbindelse med trykluftbeholdere

 • ​Fluida: Alle gasser, væsker, damp eller blandinger heraf
 • ​PS: Tilladt maksimaltryk (overtryk)
 • ​Indstillingstryk: Det højst tilladelige driftstryk
 • ​TS: Tilladt maksimaltemperatur
 • ​Produkttal: Indstillingstryk x volumen i liter (PS x V)
 • ​Trykbærende udstyr: Beholdere, kedler, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør
 • ​Trykbærende tilbehør: Driftsanordninger såsom ventiler, trykregulatorer, ekspansionselementer
 • ​Sikkerhedstilbehør: Anordninger til beskyttelse af det trykbærende udstyr
 • ​Rørsystemer: Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system for transport af fluida
 • ​Enheder: Trykbærende anlæg der er samlet til en funktionel hele.
 • ​Kontrolklasser: Et givent trykbærende udstyr er opgivet i kontrolklasser alt efter, hvor stor risiko der er forbundet med udstyret.
 • ​Periodisk Kontrol: Eftersyn/besigtigelse/trykprøvning af trykbærende udstyr

Klassificering af trykbærende udstyr & trykluft

beholdere

Til at fastlægge om det trykbærende udstyr skal underkastes periodisk kontrol, skal det periodiske udstyr opdeles i kontrolklasser. Princippet i risikokategoriseringen bygger på, at tryk, dimension, fluidets type og væskens damptryk påvirker risikoklassificeringen.

I bekendtgørelse 190 PED anvendes der fire risikokategorier:

Den laveste risikokategori betegnes som kategori I, og den højeste kategori IV. Under kategori I, ligger risikokategori 0, som betegnes artikel 4, stk. 3 i bekendtgørelse 190, hvilket ikke vil blive behandlet yderligere i denne guide.

Det trykbærende udstyr bliver inddelt i risikokategorier i henhold til bekendtgørelse 190 bilag II, ved hjælp af 9 diagrammer.

Disse diagrammer er opdelt således at:

 • ​Diagram 1 omfatter: Trykbeholder med damptryk >0,5 Bar overtryk og fluida 1 (Eks. F-gas)
 • ​Diagram 2 omfatter: Beholder med damptryk >0,5 Bar overtryk og fluida 2 (Eks. luft)
 • ​Diagram 5 omfatter: Eks kedler
 • ​Diagram 6 omfatter: Rørledning med damptryk > 0,5 Bar overtryk og fluida 1(Eks. F-gas)
 • ​Diagram 7 omfatter: Rørledning med damptryk > 0,5 Bar overtryk og fluida 2 (Eks. luft)

Trykbærende udstyr og enheder, der er blevet kategoriseret i nr. 190 bliver efter opstillingskontrol inddelt i kontrolklasser efter bekendtgørelse nr. 100 Bilag 1.

Kontrolklasse A omfatter udstyr klassificeret i kategori IV, og skal have udført periodiske undersøgelser. Kontrolklasse B omfatter udstyr klassificeret i kategori III, og skal have udført periodiske undersøgelser.

Der findes dog visse undtagelser i henførelsen fra kategori til kontrolklasse. Disse undtagelser kan der læses mere om i bekendtgørelse 100.​

Kontakt os for flere informationer

Har du yderligere spørgsmål til inspektion af trykluftbeholdere og eventuelle priser, så kontakt os gerne for at høre mere.

Vi kan kontaktes på telefon: 70 22 97 70 eller på mail: dk.info@kiwa.com, så hører du fra os snarest.

Se mere her​

Kontakt os

Ring til os på 70 22 97 70 eller udfyld nedenstående formular.​

Navn *
 
Virksomhed *
 
Telefon *
 
E-mail *
 
Besked *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889