Indeklima

​Vi bruger 95 % af vores tid indenfor. Derfor er det vigtigt, at vi tager vores indeklima lige så alvorligt som vores helbred.

Kiwa Bygningsanalyse anvender luftmålinger i forbindelse med vores indeklimaundersøgelser. Forskellige typer af luftmålinger kan anvendes til at måle asbestfibre og mikropartikler i luften samt PCB, formaldehyd og Co2 og endvidere til at måle kimtal i luften for undersøgelse af ikke-synlig skimmelsvamp.

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

Luftmåling for undersøgelse for asbest og mikropartikler består af en luftpumpe, der suger en defineret luftmængde gennem et guldfilter over et vist tidsrum. Guldfiltrene analyseres ved Scanning Elektron Mikroskopi (SEM) efter enten NEN 2990-standard eller ISO 14966-standard.


Opsamling af indeluft udføres med OV-samplere. Prøverne analyseres ved GC/MS på akkrediteret laboratorium.

Luftmåling for skimmelsvampeundersøgelse udføres ved, at en luftpumpe bevæger en specificeret luftmængde over en plade med V8 agar-vækstmedie, der dyrkes for at finde eventuelle forekomster af kim og sporer i luften. En indendørs luftmåling suppleres altid med en udendørs referencemåling.​

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889