Laboratorium for Fiberanalyser

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

​På vores Laboratorium for Fiberanalyser foretager vi:

  • Analyse af bygningsmaterialeprøver samt prøver fra jord, luft og støv for indhold af asbest
  • Typebestemmelse og risikovurdering af asbestforekomster baseret på internationale metoder og standarder
  • Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af andre uorganiske fibre og mikropartikler, f.eks. mineraluld


Materialeprøver

Materialeprøver undersøges ved brug af positiv fasekontrast og polarisationsmikroskopi. Analysetid er 24 timer - med mulighed for kortere leveringstid ved forudgående varsling af hastesager.


Jordprøver

Jordprøver analyseres efter gældende internationale standarder på eget akkrediteret laboratorium ved anvendelse af Scanning Elektronmikroskopi (SEM). Analysetid er 10 arbejdsdage.

Luftprøver

Luftprøver opsamles på guldbelagte SEM-filtre og analyseres og risikovurderes efter gældende internationale standarder på eget akkrediteret laboratorium ved anvendelse af Scanning Elektronmikroskopi. Analysetid er 5 arbejdsdage.

Støvprøver

Støvprøver analyseres og risikovurderes efter gældende internationale standarder på eget akkrediteret laboratorium ved anvendelse af Scanning Elektronmikroskopi. Analysetid er 5 arbejdsdage.

Asbestsanering

Der foretages slutkontrol af asbestsanering ved anvendelse af gel-tape, som analyseres ved brug af positiv fasekontrast og polarisationsmikroskopi. Analysetid er 24 timer - med mulighed for kortere leveringstid ved forudgående varsling af hastesager.

Kortlægning/registrering og monitorering

Jf. gældende lovgivning er det nødvendigt at registrere asbestforekomster i bygninger i forbindelse med ombygning/renovering eller nedrivning af bygninger.

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889