Legionella​

Kiwa Bygningsanalyse ​foretager undersøgelse for Legionella i brugsvandsinstallationer.

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

Legionella er en bakterie, som ved indånding af forstøvet vand (aerosoler), eksempelvis under brusebadning, kan medføre både Legionærsyge (lungesygdom) og Pontiac-feber (influenzalignende febersygdom). Legionærsyge kan være dødelig – især for personer med svækket immunforsvar. Sygdomstilfældene skal derfor anmeldes til de offentlige myndigheder.

Vækst af Legionella skyldes ofte lav driftstemperatur, ”døde ender” med stillestående vand eller at vandets cirkulation hindres af kalk, slam og rust. Ved mistanke om bakterievækst og forekomst af Legionella bør der udføres en bakteriologisk undersøgelse af brugsvandsanlægget.

​​​

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889