Trænedbrydende svampe - Råd - Insektangreb

Ved mistanke om svampeangreb, råd- eller insektangreb gennemgår Kiwa Bygningsanalyse systematisk ejendommens bygningskonstruktioner. Opgaven er at konstatere, om der er angreb - og i så fald afgøre omfanget af disse angreb og på vores laboratorium at få konstateret arten af svampe- eller insektangrebet. Derudover er opgaven at klarlægge skadesårsager. Efter undersøgelsen udarbejdes en rapport, der angiver prøveudtagningssteder og laboratorieresultater samt anvise udbedringsmetoder tilpasset den konkrete skade og metoder til kvalitetssikring.​

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

​Skadeidentifikation

Undersøgelsen vil typisk omhandle skadesområder som f.eks. kælderetager med fokus på gulve, paneler, skillevægge, bjælkeender samt eventuelle remme over fundament. Endvidere trappeløb og etageadskillelser med stikprøvekontrol - primært omkring eksisterende eller tidligere vandinstallationer.

I forbindelse med forsikringsskader foretages en vurdering af, hvorvidt der i forsikringsmæssig henseende er tale om svamp eller råd. Vores vurderinger er almindelig anerkendte i forsikringsbranchen.


I forbindelse med udtagning af prøver af det angrebne træværk er det vigtigt, at disse udtages på grænsen mellem nedbrudt og sundt træ, og at prøverne repræsenterer skaden så godt som muligt. Fugtige prøver skal rulles ind i papir, f.eks. i køkkenrulle, avis eller lignende – men aldrig i plastikposer. Såfremt Kiwa Bygningsanalyse ikke udtager prøverne, kan der rekvireres et specielt prøvesæt med oplysningsskema. Her kan alle relevante oplysninger om skaden anføres, f.eks. med beskrivelse af bygningsdelen, alder, fugtforhold osv. I prøvesættet medfølger også prøveposer og frankeret svarkurvert.

​​

Det er vigtigt at understrege, at træ til bygningskonstruktioner er et godt materiale, såfremt det anvendes konstruktivt rigtigt, og man sørger for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af bygningen. Risiko for svampe- og rådangreb opstår, når træet opfugtes. Fugtkilder kan ofte være utætheder i tag, kapillarsugning gennem gulve og grundmurede vægge, utætte dampspærre, grundfugt på grund af højt grundvandspejl, fejl i forbindelse med installationer og mangel på nødvendig ventilation og udluftning.

Definition

Svamp er en betegnelse for en relativ hurtigt forløbende nedbrydning, der viser sig ved, at træet på karakteristisk måde misfarves, mørnes, trevler eller skrumper og revner på tværs af træets fiberretning. Svamp forårsages af trænedbrydende svampe under fugtige forhold. Der er risiko for svampeangreb, når fugt i træet overstiger 20%. Eksempler på træødelæggende svampe er: Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Viftesvamp.

Råd- og svampeskader forårsages af træødelæggende svampe. Mange af disse svampearter er kun svage trænedbrydere, hvorfor nedbrydningen foregår langsomt over 10-20 år og karakteriseres som RÅD. I modsætning hertil kan andre svampearter nedbryde træet på få år, hvorfor nedbrydningen kaldes SVAMP.


Træødelæggende insekter er en fælles betegnelse for insekter, der angriber træ og forårsager biologisk nedbrydning af træet. Angreb identificeres ofte ved at konstatere boremel og flyvehuller.

Eksempler kan være; Husbukke, der kan give alvorlige skader; Almindelig Borebille, der kun angriber splinten; Rådborebillen, der angriber skadet træ, men kan overgå til sundt træ; Egens Borebille, der angriber skadet træ.

Vi har fungeret som eksperter og rådgivere ved den store renovering af Nyborg Slot.

​​Se også Laboratorium for Bygningssvampe.

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889