Fremstilling efter PED

​Kiwa Inspecta A/S er Danak akkrediteret efter ISO 17020. Kiwa Inspecta A/S er udpeget som Notified body og inspektionsorgan på følgende områder.

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

Guide for PED  

Godkendelser:

- Bekendtgørelse nr. 190 af 19/02/2015 om indretning af trykbærende udstyr.

- Godkendelse i henhold til PED 2014/68/EU

- Konstruktionsgodkendelse og fremstillingsverifikation af trykbærende udstyr
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende udstyr nr. 99 og nr. 100.
- TPED (Transportable trykbærende udstyr)

Guiden er lavet for at hjælpe virksomheder som arbejder efter PED 2014/68/EU således at klassificering og krav bliver mere overskuelig når virksomheden skal fremstille trykbærende udstyr efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse 190.

Bekendtgørelsen er gældende for enkelt-styks produktion, herunder nyt udstyr, der er udsat for et tilladt maksimaltryk PS større end 0,5 bar.

Bemærk at det er et krav i hele EU at trykbærende udstyr fremstilles efter denne bekendtgørelse og at Inspecta A/S er godkendt som Notified body nummer 1727 og derfor må godkende anlæg i hele Europa.

Inspecta er i dag over 1200 medarbejdere og har godkendt trykbærende udstyr til hele verden. Kiwa Inspecta har godkendt over 100.000 beholder-kedler m.m. efter Direktivet 97/23/EC og 2014/68/EU.

EU har svaret på ca. 400 spørgsmål inden for PED, disse kaldes guidelines. Disse Guidelines ligger på EU`s webside. De væsentligste guidelines er indarbejdet i Kiwa Inspectas guidelines. Er der uoverensstemmelser mellem denne guidelines og direktivet, er det direktivet der er gældende.

Definition:

PED

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Direktiv

Direktivet er i bekendtgørelse 190 og benævnes på engelsk EU 2014/68/EU (er i alle EU lande udarbejdet på deres respektive sprog)

Fluida

Alle gasser, væsker, damp eller blandinger heraf

PS

Tilladt maksimaltryk (overtryk)

TS

Tilladt maksimaltemperatur

Trykbærende udstyr

Beholdere, kedler, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør

Trykbærende tilbehør

Driftsanordninger såsom ventiler, trykregulatorer, ekspansionselementer. Trykbærende tilbehør skal CE-mærkes

Sikkerhedstilbehør

Anordninger til beskyttelse af det trykbærende udstyr

Komponenter

Komponenter skal ikke Ce-mærkes, men skal opfylde de relevante krav i PED, hvis de skal indbygges i et trykbærende udstyr. Eksempler på komponenter er pakninger, bolte, fittings, dæksler, bøjninger, svejste rør

Rørsystemer

Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system for transport af fluida

Enheder

Trykbærende anlæg der er samlet til en funktionel hele.

Harmoniserede standarder

Ved anvendelse af Europæiske standarder formodes det, at de væsentlige sikkerhedskrav er tilgodeset i direktivet

Som eksempel kan nævnes:

DSEN 13480 for rørsystemer

DS/EN 12953 om kanalrøgrørskedler

DS/EN 13445 for trykbeholder

Det er ikke et krav, at der skal anvendes en harmoniseret standard. Hvis der anvendes andre standarder end en harmoniseret standard skal det kunne dokumenteres, at væsentlige særlige sikkerhedskrav i bilag 1 er opfyldt. Mange virksomheder bruger i dag AD 2000, ASME, TRD m.m, da disse standarder kun accepteres af kunderne og myndigheder. Inspecta godkender også trykbærende anlæg efter disse standarder.

Ansvar

Det er virksomheden/fabrikanten der fremstiller trykbærende anlæg og sælger det til brugeren, der har ansvaret for udstyret er fremstillet efter direktivet.

Fabrikanten er ansvarlig for:

  • Konstruktion og fabrikation/montage
  • At systemet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav (bilag I i bekendtgørelsen)
  • At bevare den overordnede kontrol og have den fornødne kompetence – også, når delopgaver overdrages i underentreprise
  • At opbevare den samlede tekniske dokumentation for kategori I-IV i mindst 10 år
  • CE-mærkning​

Klassificering af trykbærende udstyr

Til bestemmelse af de væsentlige sikkerhedskrav og den efterfølgende overensstemmelsesvurdering og CE-mærkning skal det trykbærende udstyr klassificeres med hensyn til risiko. Princippet i risikokategoriseringen bygger på, at tryk, dimension, fluidummets farlighed og væskens damptryk påvirker risikoklassificeringen.

I PED anvendes fire risikokategorier: I-IV samt en risikokategori, der er lavere end I. Denne betegnes som artikel 4, stk. 3 (risikokategori 0).

Trykbærende udstyr og enheder, der klassificeres i artikel 4, stk.3, skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis, så de kan anvendes risikofrit.

Fluida grupper​

Gruppe 1 dækker farlige fluida omfattende eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige samt brandnærende.

Gruppe 2 omfatter alle fluida, der ikke er nævnt i gruppe 1.

Trykbærende tilbehør

For tilbehør bestemmes kategorien, som angivet i tabel.

Se mere her​

Kontakt os

Ring til os på 70 22 97 70 eller udfyld nedenstående formular.​

Navn *
 
Virksomhed *
 
Telefon *
 
E-mail *
 
Besked *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889